ZAVADIAK s.r.o. - Stavebná geológia

Zobrazenie:Zobraziť Zobraziť Zobraziť

Novinka:

Dynamický kužeľová skúška (dynamic cone penetrometer) DCP / TRL - ASTM 6951-03

 

Ponúkame statické penetračné skúšky s meraním pórového tlaku vody CPT-U

Spoločnosť ZAVADIAK s.r.o. sa zaoberá riešením problémov v oblasti stavebnej geológie. Riešime  interakciu stavieb s prírodnými zložkami – pôdou a vodou. Sme významná pomoc pre projektantov a staviteľov. Pri našej práci chceme vždy nájsť optimálne technické riešenia s využitím prírodných podmienok. Nepracujeme s katalógovými riešeniami, ale každý prípad riešime individuálne. Riešenia hľadáme nielen pre zakladanie stavieb, ale hlavne pre podkladné vrstvy a násypy priemyselných podláh a vozoviek. Optimálne riešenie je zaručené našimi skúsenosťami nielen zo Slovenska. 

 

Naše hlavné služby:

  • Inžiniersko-geologický prieskum
  • Kontrola zhutnenia
  • Laboratórium mechaniky zemín a hornín
  • Výpočty mechaniky zemín
  • Agrotechnické analýzy

 

 

 

 

 

Náš internetový obchod pre geotechniku:

www.geotechnika-obchod.sk